Μέλος Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP)

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Ψυχολογία, BA

Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία, Pgd

Ομαδική Ψυχοθεραπεία, Pgd (υπό εκπαίδευση)

Μαρία Φούντα Ψυχολογοσ.png
Ο χώρος μου
press to zoom
Ο χώρος μου
press to zoom
Ο χώρος μου
press to zoom
1/1
μαρια φουντα ψυχολογοσ.jpg

Μαρία Φούντα

Βιογραφικό

Είναι πτυχιούχος με διπλό τίτλο σπουδών «Ψυχολογίας & Επικοινωνίας»

από το University of Indianapolis Athens Campus,

Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση της στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχοθεραπεία με βάση το  «Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο, τον Διαλεκτικό Εαυτό και τη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία» και εκπαιδεύεται στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος του Ινστιτούτου Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ).

Τι είναι η Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία;

Στο επίκεντρο του μοντέλου της Σχεσιακής Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας έρχεται το κομμάτι των ανθρώπινων διαπροσωπικών σχέσεων υποστηρίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί  οι σχέσεις με τους άλλους τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. ⠀⠀
Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας δίνεται μεγάλη σημασία στο τρόπο συσχέτισης  μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου όπου μέσα σε μια ισότιμη σχέση, επηρεάζουν ο ένας τον άλλο καθώς αναδύονται συνειδητά ή ασυνείδητα βιώματα, αντιλήψεις και συναισθήματα.⠀

γραφειο 5.jpg
μαρίαφούντα ψυχολόγος 3.jpg

​Γιατί να ξεκινήσω Ψυχοθεραπεία;

Οι λόγοι που κάποιος επιλέγει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία ποικίλουν και διαφέρουν για κάθε άνθρωπο!⠀
Το αίτημα για ψυχοθεραπεία δεν το ορίζει το φύλο, η ηλικία η το οικονομικό status του ατόμου, αλλά οι ανάγκες και οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια στιγμή στη ζωή του.⠀
Το πιο σύνηθες που μπορεί να οδηγήσει κάποιον στο να αναζητήσει έναν καλό ψυχοθεραπευτη και να επενδύσει μαζί του σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης είναι όταν έρχεται αντιμέτωπος με μία δυσκολία τέτοια, και πλέον είναι σε θέση να αποδεχθεί πως χρειάζεται κάποιον να μοιραστεί το βάρος που νιώθει και να διαχειριστεί τις συνθήκες της ζωής του με έναν πιο λειτουργικό τρόπο. ⠀

Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Παρέχονται υπηρεσίες ατομικής ψυχοθεραπείας, εστιάζοντας σύμφωνα με τις αρχές της Σχεσιακής Ψυχοθεραπείας  στις ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις, υποστηρίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί οι σχέσεις με τους άλλους τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν παίζει καθοριστικό ρόλο.

γραφειο 4_edited.jpg
ομαδική θεραπεία

Διαδικτυακή Ομάδα Ψυχοθεραπείας

Διαπροσωπικού Ομαδικού Μοντέλου Θεραπείας κατά τον Irvin Yalom

Η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η αυτoβελτίωση, δεν σχετίζεται μόνο με την ατομική ανάλυση.

Πολλοί άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν με τον εαυτό τους, στα πλαίσια μιας ομάδας.
Πώς με βλέπουν οι άλλοι ;
Γιατί επιλέγω συγκεκριμένους ανθρώπους στη ζωή μου;
Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στις σχέσεις μου;
Πώς θα απεγκλωβιστώ από τη μοναξιά μου ;