Μαρία Φούντα

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Ψυχολογία, BA

Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία, Pgd

Ομαδική Ψυχοθεραπεία, Pgd (υπό εκπαίδευση)

Υπερείδου 6,

Ηλιούπολη
ΤΚ 16343